mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

certyfikat dla

Systemu Zarządzania

wg EN ISO 9001:2015

 

 

 

System HMI / SCADA / MES

 

 

 

systemy MES / APS / LIMS > Planowanie produkcji APS

 

ASKOM, jako jedyny certyfikowany partner w Polsce, oferuje pełne portfolio oprogramowania SIEMENS w zakresie zarządzania produkcją MOM w skład którego oprócz systemów zarządzania produkcją MES i zarzadzania jakością QMS / LIMS wchodzą systemy zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji APS.

 

SIEMENS podążając za ideą 4 rewolucji przemysłowej (Industry 4.0) stworzył pod marką SIMATIC IT najbardziej rozbudowaną, unikalną na rynku ofertę rozwiązań dla Cyfrowego Przedsiębiorstwa (Digital Enterprise) obejmującą m.in. system planowania produkcji SIMATIC IT Preactor APS.

 

SIMATIC IT Preactor AS - Zaawansowane harmonogramowanie

 

SIMATIC IT Preactor wprowadza całkowicie nową rodzinę produktów do harmonogramowania, które mają zaspokajać potrzeby klientów w różnych zakresach cenowych. Wszystkie produkty z rodziny SIMATIC IT Preactor Advanced Scheduling (AS) są teraz interaktywnymi wielowarunkowymi systemami harmonogramowania. Oznacza to, że dostępność zasobów oraz dodatkowe warunki, takie jak oprzyrządowanie oraz dostępność materiałów są uwzględniane podczas procesu harmonogramowania, aby dokładnie odwzorować model środowiska Klienta. Zlecenia mogą być harmonogramowane szybko przy użyciu wbudowanych inteligentnych zasad, a planista ma możliwość manualnej interakcji z harmonogramem w celu dokonywania zmian na bazie własnych doświadczeń lub nowych informacji.

 

SIMATIC IT Preactor oferuje zupełnie nowy poziom dostosowania programu do potrzeb użytkownika i możliwość zmiany sposobu, w jaki system funkcjonuje w rękach określonego użytkownika. Obejmuje to nową siatkę edytora danych, która pozwala na stosowanie własnego sortowania, filtrów i grupowania, oraz umożliwia wybieranie wyświetlonych pól podczas przeglądania danych. Ponadto, dostępny jest potężny edytor tabel i pól, który umożliwia zmiany nazw tabel i pól, przeprojektowywanie dialogów i ustawianie atrybutów wyświetlania pól.

 

SIMATIC IT Preactor jest zaprojektowany tak, aby umożliwiać łatwą integrację z innymi systemami biznesowymi i tym samym pozwalać na pobieranie wszelkich wymaganych danych, na przykład listy zleceń z systemu ERP/MRP lub aktualnego postępu produkcji z systemu MES SIMATIC IT Unified Architecture. Jest to wspomagane przez prosty, intuicyjny interfejs wymiany danych oraz potężne narzędzie workflow, które pozwala na szybkie wdrożenie integracji. Elastyczność narzędzi integracyjnych i ustawień danych umożliwia wdrożenie systemu praktycznie niezależne, jego zasilenie danymi z innych systemów biznesowych lub każdy pośredni scenariusz. Jeżeli w ramach Preactora przechowywana jest informacja o marszrutach technologicznych i specyfikacjach materiałowych BoM, istnieje wówczas możliwość użycia systemu do doraźnych zapytań, a planista jest w stanie podawać natychmiast dokładne szacunki dotyczące dostaw.

 

SIMATIC IT Preactor AP - Zaawansowane planowanie

 

Planowanie można realizować w trybie ograniczonej lub nieograniczonej zdolności, horyzont czasowy planowania może obejmować dni, tygodnie i/lub miesiące. Parametry można ustawiać dla poszczególnych kodów produktów, co pozwala stosować różne wyliczenia dla każdego z produktów, np. część produktów może być wytwarzana na magazyn (Make-To-Stock), podczas gdy inne na zamówienie (Make-To-Order). W przypadku wykorzystywania systemu harmonogramowania SIMATIC IT Preactor AS, możliwe jest przesyłanie szczegółowego harmonogramu produkcji zwrotnie do systemu planowania, co spowoduje nadpisanie ilości planowanych ilościami z harmonogramu. MPS może zostać wówczas przeliczony ponownie z wykorzystaniem jako bazy dla nowych wyników, szczegółowego harmonogramu.

 

W branży spożywczej, FCMG i podobnych, bardzo prawdopodobne jest, że proces produkcji odbywa się w trybie MTS (produkcja na magazyn), w przypadku, którego głównym czynnikiem kształtującym plan jest zwykle prognoza przyszłego popytu. SIMATIC IT Preactor AP importuje bieżące poziomy zapasów oraz bieżący i prognozowany popyt. Wówczas generuje on propozycję dokładnego i realizowalnego MPS, uwzględniając przybliżoną zdolność produkcyjną, czasy związane z logistyką, dni pokrycia zapasów magazynowych, preferencje na produkcji, minimalne/maksymalne ilości na zleceniach, wielokrotności ponownych zamówień, okres przydatności produktów itp. Zdolność produkcyjna może zostać określona jako ilość, czas trwania lub waga, a dzięki wykorzystaniu kalendarza systemu SIMATIC IT Preactor możliwe jest różnicowanie zdolności w czasie. Zdolność dostępna ogranicza wówczas wielkość produkcji generowaną w każdym okresie. Po utworzeniu początkowego MPS, dane mogą być wyświetlane jako wykresy zarówno profilu zapasów, jak też wykorzystania zdolności produkcyjnych. MPS można zmieniać poprzez proste kliknięcie i przeciągnięcie punktu na wykresie zapasów lub zdolności, a produkcja określonego produktu zostanie przesunięta z jednego okresu planowania do innego. Każda zmiana zostanie odzwierciedlona we wszystkich połączonych oknach wykresów. Użyte w planowaniu BoMy mogą zostać rozwinięte przez SIMATIC IT Preactor AP i wtedy wyliczenie planu produkcji dla produktów składowych niższego poziomu odbywa się w taki sam sposób. Na podstawie rozwinięcia BoM i planu produkcji, proponowane zakupy materiałów mogą zostać wyeksportowane do realizacji do systemu ERP, Excel, itp.

 

Przy produkcji na zamówienie (MTO), poziomy zapasów wyrobów i półproduktów nie będą kluczowymi parametrami procesu, ale nadal będzie istniała konieczność oceny wpływu przyszłych zmian popytu na proces produkcji. Na przykład, w montażu zespołów o wysokim stopniu złożoności w branży lotniczej, każdy produkt może posiadać bardzo rozbudowany BoM składający się nawet z tysięcy pojedynczych komponentów. Wiele z tych komponentów jest produkowanych wewnętrznie i współdzielą one zdolność produkcyjną, więc istnieje skomplikowana zależność między zdolnością produkcyjną a popytem. W momencie pojawienia się zmian popytu, w zakresie ilości lub terminów dostaw, pojawia się konieczność posiadania zdolności szybkiej oceny czy spełnienie nowych wymagań jest możliwe. Możliwe jest zaimportowanie zmian popytu przez SIMATIC IT Preactor AP i stworzenie nowego planu "co / jeżeli". Planowany BoM zostanie rozwinięty i SIMATIC IT Preactor AP pokaże ewentualne problemy z dostępną zdolnością produkcyjną. W przypadku pojawienia się problemów, możliwe jest utworzenie akceptowalnego MPS dzięki interaktywnej pracy z systemem.

 

Więcej szczegółów na witrynie siemens.com/preactor.

 

 

 

 

***

SIMATIC IT Preactor AS

pobierz     Format: PDF (2,17 MB)

 

SIMATIC IT Preactor AP

pobierz     Format: PDF (352 KB)

 

SIEMENS PLM Software Rozpocznij digitalizację od zaawansowanego planowania i harmonogramowania

pobierz     Format: PDF (277KB)

 

Najważniejsze informacje dotyczące systemów APS i ich wdrażania

pobierz     Format: PDF (538 KB)

 

SIMATIC IT Preactor APS Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie

pobierz     Format: PDF (2,34 MB)

 

 

***

 

Preactor

 pobierz     Format: WMV (9,50 MB)

 

 

 

 

do góry

  

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2019-06-04